Drawworks CAD/CAM Programı %100 Yerli

15 yıldan uzun çalışmalar, deneyimler ve sahadan alınan bilgiler doğrutusunda çıkmış tamamiyle yerli bir Cad – Cam programıdır. Uygulamalarınıza yönelik terzi usulu fonksiyon yada methodlar geliştirilebir. Tasarım ve üretim süreçlerinizi hatasız ve hızlı olarak oluşturabilirsiniz. Esnek ve akılcı kullanımı sayesinde en zor ve karışık işlemleri bile çok hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

Tamamiyle CMD firmasına ait olduğundan ve CMD firması tarafından geliştirildiğinden ötürü, isteklerinizi iletirken herhangi bir iletişim problemi yaşamadan bizlere anlatabilirsiniz.

Herhangi bir kontrolcü yada cnc den marka bağımsız olarak G Kodu yada özel bir kod çıkışı oluşturabiliriz.

Hazır şablonları kullanılarak parametrik olarak girilen değerlere göre tasarım yapılabilir.

Gerçek parça optimizasyonu(True Nesting) fonksiyonu ile minimum fire ile plaka üzerine parçaları yerleştirebilir ve bu parçaların cam (G Kodunu) alabilirsiniz.

3 Eksenden 5 Eksene kadar G kodu oluşturabilir.

Uygulama alanları : Ahşap Kesim, Kompozit Panel Kesim, Cam Rodaj, Cam Ebat Kesim, Halı Dokuma, Kaiptone, Deri Kesim, Ploter, Router, Bükme Sistemleri, Kuyumculuk, Torna Makineleri , Mermer Kesim , Metal Sıvama, Özel Makinalar

Görünüm Araçları:0

* Zoom In “Yakınlaştır”, Zoom Out “Uzaklaştır” , Zoom Window “Pencere” , Zoom Fit “Ekrana Sığdır”
* Pan “Kaydırma”
* Bakış Açıları “Top , Front , Left , Right , Bottom , Back , Isometric”
* Kamera Döndürme “Rotate Camera”
* Persfektif veya Paralel Görünüm
* Grid “Izgara” özelliği
* Düzlem Seçimi “Plane”

Düzenleme Araçları:1

* Snap, Osnap, Ortho, Track işlemleri
* İleri / Geri Al (Undo / Redo) işlemleri
* Çizimi gruplama ve kilitleme
* Hizalama işlemleri
* Çizimi düzenleme ve özelliklerini değiştirmek

Çizim Araçları:2

* Çizim yaparken sayısal değer girebilme
* deltaX , deltaY , deltaZ genişliklerine göre çizim yapabilme
* Uzunluk ve Açıya göre çizim yapabilme
* Koordinat noktasına göre çizim yapabilme
* Düzleme göre çizim yapabilme
* Hızlı çizim modu
* Hızlı boyutlandırma
* Çizimi düzenleme
* Table ile çizim yapabilme
* Çizgi “Line” : Tekli, Çoklu, Çizime DikDörtgen “Rectangle” : Köşeden Köşeye, Merkezden , Açılı3
* Çokgen “Polygon” : Merkezden, Köşe Uzunluğuna Göre, Düzensiz Çokgen
* Daire “Circle” : Merkezden , 2 Noktalı , 3 Noktalı, TTR “Tanjant, Tanjant, Radius”
* Yay “Arc” : Merkezden, 3 Noktalı ,
* Elips “Ellipse” : Merkezden, Köşeden Köşeye, Orana Göre, Yay Elips
* Nokta “Point” : Nesne Üzerinde, Koordinata Göre
* Eğri “Curve” : Bezeir , Cubic Bspline , Quadratic Bspline
* Serbest Çizim “Free Draw”
* Özel Çizimler : Barrel, Yıldız, Üçgen….

Düzenleme Araçları:4

* Yapılmış olan çizimle hızlı ve kolayca düzenlenebilir yada çoğaltılabilir.
* Kopyalama “Copy” : Mouse ile , Koordinate Göre
* Taşıma “Move” : Mouse il, Koordinate Göre,Yatay , Dikey, Mutlak Değere Göre
* Yer Değiştirme “Exchange”
* Doğrusal Çoğaltma “Linear Array” : X,Y,Z Mesafesi ve Adede Göre
* Dairesel Çoğaltma “Polar Array” : Açı Değeri ve Adede Göre
* Aynalama “Mirror” : X Vektöründe ,Y Vektöründe , XY Vektöründe
* Döndürme “Rotate” : Düzlemde, Vektöre göre5
* Ölçekleme “Scale” : Oransal , Boya göre
* Uzatma “Extent”
* Budama “Trim”
* Kırma “Break”
* Birleştirme “Connect”
* Köşe Değiştirme “Fillet – Chanmfer” : Daire yapma, Pah kırma
* Patlatma “Explode”
* Silme “Delete”

Cam Araçları:6

* Seçilen takıma göre operasyon
* Çoklı adımlamalı kod çıkarma
* Dalma, çıkma ve kesme hızlarını belirleme
* Çok adımlı ofsetleme yapabilme
* Giriş “Lead In” ve çıkış “Lead Out” tanımlayabilme
* Katmana göre işlem yapabilme
* Kontur : dış ofset, iç ofset , merkezden takip
* Doğrusal cep boşaltma
* Dairesel cep boşaltma
* Delik delme : tek seferde , çoklu adımlama8
* Alan tarama
* Text tabanlı postprocessor ile çıkan G kodunu yapısını ayarlama

 

 

 

 

 

9

 

 

Simülasyon:10

* Oluşturulan g kodunun similasyonu yapılabilir
* Seçilen takıma göre ekranda 3 boyutlu olarak izlenebilir.
* Similasyon çalışırken dondurulabilir
* Çalışırken hızlandırılabilir yada yavaşlandırılabilir.
* Renk ataması yapılabilir.
* Gruplu çalıştırılabilir.

Katman “Layer” Çalışma:12

 

* Çoklu katmanlar üzerinde çalışılabilir.
* Herbir katmana bağımsız renk ve kalınlık atanabilir.
* Katmanı kilitleyebilir yada görünürlüğü ayarlanabilir.
* Herbir katmana bağımsız takım atanabilir ve bu takıma göre g kdou çıkarılabilir.
* Herbir katmana z operasyon yüksekliği tanımlanabilir.
* Seçilen katmana göre işlemler yapılabilir.

Vektörel Yazı Yazma:13

* Windwos fontlarını kullanarak vektörel yazı yazabilirsiniz.
* Karekter yüksekliği ayarlanabilir.
* Kendi yazı kütüphanenizi oluşturabilirsiniz.
* Yazılan yazıyı mouse hareketleri ile istediğiniz konumda oluşturabilirsiniz.

Metal Sıvama Operasyonu:14

* Sıvanacak parçanın profili tanımlanabilir.
* Herbir adımda ne kadar mesafe gideceği tanımlanır.
* Geri geldiğinde ne kadar geriden başlayacağı belirtilebilir.
* Geri dönüş yay yarıçapı belirlenebilir.
* Geri dönerken ne kadar yükseğe çıkacağı belirlenebilir.
* Operasyonu simüle edebiliriz.

Hazır Şablon ve Kütüphaneler:15

* Parametrik olarak belirlenmiş şablonlardan çizimler oluşturulabilir.
* Önizleme ile gerçek hali görüntülenebilir.
* Doğrudan optimizasyon parçası olarak optimizasyon sayfasına gönderilebilir.
* Delik noktaları tanımlanabilir
* Yazı yazılabilir.
* Oluşturulan şekillerden direkt g kodu alınabilir.
* Düzleme göre kod oluşturulabilir.
* Hızlıca boyutlandırılabilir.16

Optimizasyon “Nesting”:19

* True Shape Optimizasyon algoritması kullanılır.
* Dörtgensel yada herhangi bir çizimden plaka tanımalaması yapılabilir.
* Plakaya adet tanımlaması yapılır.
* Kaç adet kullanıldığı yada kalan adetleri görebiliriz.
* Plaka kalmadığında uyarı mesajı verir.
* Parçaların adedi belirlenebilir yada öncelik ataması yapılabilir.
* Parçaların nasıl döndürüleceği tanımlanabilir.
* Parça ve Plakaların nasıl olduğu ön izleme sayfasında görülebilir.18
* Dörtgensel parça ve plakaların boyutları doğrudan liste üzerinde değiştirilebilir.
* Ne kadar parça kullanıldığı yada kalan parça adedi görülebilir.
* Optimizasyon yaparken gerçek zamanlı olarak tüm optimizasyon sonuçları görülebilir.
* Kullanıcı hangi optimizasyon sonucunu kullanacağına kendi karar verebilir.
* Optimizasyon yaparken çıkan sonuçları önizleme ile görebilir.
* Daha önceden yapılmış optimizasyon sonuçları sonradan çağrılabilir.
* Optimize edilen plakaların G Kodları tek bir komut ile çıkartılabilir.
* Optimize edilen parçaların içindeki diğer operasyonların G Kodu çıkartılabilir.17
* Herbir İşleme bağımsız takım atanabilir.
* lakalar ile ilgili bilgiler alınabilir. Ne kadarı kullanıldı, yüzdesi vb…
* Bir sayfada 1 plaka, 2 plaka yada 4 plaka gösterecek şekilde yazıcıdan çıkarılabilir.
* Tüm optimize edilen plakalar önizleme ekranında görünebilir.

 

 

 

 

20

 

 

 

Halı Dokuma Robo Tufting:21

* Herbir katmana bağımsız dikiş özelliği atanabilir.
* Dikiş adımı yada Hav yüksekliği tanımlanabilir.
* Her bir katmana çizim ve gerçek dokuma rengi tanımlanabilir.
* Otomatik olarak iç doldurma yapılabilir.
* Otomatik olarak vektör takibi yabılabilir.
* G Kodunun içine vektörün tanjant açıları konabilir.
* Sistem özel M Kodu tanımalaması yapılabilir.
* İplik tanımlaması yapılabilir.
* Rastgele birbirine paralel çizimler oluşturulabilir.22
* Otomatik olarak dükünecek parçalar sıralanabilir.
* Sıralanmış parçalar kullanıcı tarafından dokuma sırası değitritilebilir.
* G Kod içine Dikiş adımı yada Hav yüksekliği yazılabilir.
* Çizim Otomatik olarak ofsetlenebilir.
* Tam bir kontur boyunca belirlenmiş noktaların arası ofsetlenebilir.
* Resim program içine aktarılarak üzerinden yol takibi yapılabilir.

Kuyumculuk Bilezik ve Yüzük İşleme Modu:23

* 3, 4 yada 5 Eksende G kodu oluşturulabilir.
* Malzeme genişliği yada çapı tanımlanabilir.
* Yüzük yada bilezik çevresi mm yada derece cinsinden G Kodu oluşturabilir.
* Spindle, Zemin, Kalem, Laset ve Torna Modları
* Çizgi takibi ve Kalem vuruşu modu
* Düz, İç Bükey, Dış Bükey yada Serbest Form Yüzey tanımlama
* Çerçeve tanımlama
* Dalma hızı, ilerleme hızı, operasyon yüksekliği gibi CAM dataları tanımlama
* Adımlamalı çalıma
* Yüzük ve bilezik için ayrı modlar
* Makine için M Kod çıkışı

 

Cam Rodaj İşleme Modu:24

* Tek kafa yada Çift Kafa çalışma
* Tek kanal yada çift kanal G Kodu oluşturma
* Kanallar arası senkronizasyon.
* Vakum ve Pin noktalarını ayarlama.
* Parça Girişi “Lead In” ve Parça Çıkışı “Lead Out” ayarı
* Camın geometrisine göre kod çıkışı
* Kontur dolaşırken ilave ofset verebilme.
* İlerleme hızı , dalma hızı, operasyon yüksekliği gibi değerler ayarlanabilir.

Görütü İşleme “Image Processing”:26

* Png, Jpg, Bmp tabanlı görselleri sayısal vektöre dönüştürür.
* 2 Kademeli filitreme özelliği.
* Ara sonuçların çıktılarını ekranda izleme
* Görüntünün belirli bir alanını işleme “Crop” özelliği
* Çıkan sonucun vektörel olarak önizlenmesi
* Contrast ve Brightness ayarı
* Color Replace özelliği
* Çıkan vektörel sonucun eğriler (spline) ile yumuşatılması

25